[threeforths]  [/threeforths] [oneforthlast]
Inspirada en “las menines” de Velázquez. Una de les primers obres. Vaig realitzar-la per il·lustrar un concurs que vam convocar. La base es un panel de seda pintat per Desedamas.
Autora: Cecília González
Any: 2008
Mides: 95cm x 111cm
Tècniques: Panell de seda pintada a mà, diferents tipus de seda tenyida, robes de cotó comercials.
[/oneforthlast]